top of page
Mina tjänster
Hur kan jag hjälpa dig?


 

UPPDRAG

 

Behöver ni hjälp med avgränsade uppdrag?

Jag kan erbjuda kompetens och stöd inom ett flertal områden.

REKRYTERING

 

Att anställa en ny medarbetare är ett beslut som får konsekvenser i er organisation för en lång tid framöver. Därför är det  oerhört viktigt att rekryteringen blir rätt.  HR-support kan hjälpa er med hela eller utvalda delar av er rekryteringsprocess.

UTBILDNINGAR

 

Behöver ni utbilda er chefer, medarbetare eller skyddsombud?

Jag genomför och utformar utbildningar utifrån er verksamhets specifika behov.

PROJEKT

 

Behöver ni specialistkompetens och stöd i att driva projekt inom HR? Jag kan driva eller delta i projekt som HR-kompetens. 

INTERIMSKONSULT

 

Som HR-konsult kan jag bidra med en bred kompetens.

Jag har goda kunskaper inom arbetsrätt och har erfarenhet av arbete med rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, upphandling av företagshälsovård, verksamhetsövergång, samverkan/förhandlingar och personärenden. 

Om mig

OM MIG

 

En erfaren HR-generalist med tydligt arbetsgivarperspektiv, där jag ser medarbetarna och deras delaktighet samt engagemang som en viktig resurs och en av de avgörande faktorerna för att kunna uppnå mål och skapa goda resultat.  Jag är till lika stor del strateg som utförare. Jag är en positiv och driven genomförare som inte är rädd för utmaningar och att hitta nya lösningar. Jag har bred erfarenhet av HR-uppdrag i såväl privat global företagskoncern som från offentlig sektor och har god vana av att arbeta konsultativt med företagsledningar såväl som första linjens chefer. Mina studier till beteendevetare/personalvetare vid Stockholms universitet avslutades 2006. Jag är även utbildad marknadsekonom.

Besök gärna min Linkedin-sida.

selenhrsupport.png
Kontakt
bottom of page