top of page

UPPDRAG

 

Behöver ni hjälp med avgränsade uppdrag?

Jag kan erbjuda kompetens och stöd inom ett flertal områden.

 

Exempel på detta kan vara:

 • Hjälp med att ta fram kravprofil vid rekrytering

 • Hjälp med annonsering och urval vid rekrytering

 • Specialiststöd vid svåra rehabiliteringsfall

 • Arbetsmiljökartläggning av verksamheter som indikerar ohälsa 

 • Arbetsrättslig rådgivning

Uppdrag

UPPDRAG

 

Behöver ni hjälp med avgränsade uppdrag?

Jag kan erbjuda kompetens och stöd inom ett flertal områden.

 

Exempel på detta kan vara:

 • Specialiststöd vid svåra rehabiliteringsfall

 • Arbetsmiljökartläggning 

 • Arbetsrättslig rådgivning

 • Processkartläggning inom HR-områden

 • Implementering av nya HR-system och rutiner

 • Upprättande eller uppdatering av policy/riktlinjer

REKRYTERING

 

Rekryteringsstöd

 • Hjälp med att ta fram kravprofil tillsammans med kund utifrån uppdrag och behov.

 • Annonsering samt stöd vid urval och intervjuer.

Second opinion som kompetensutvärderingsstöd

Vill ni sköta rekryteringen själva men ändå känner att det vore tryggt med en andra oberoende bedömning

kan HR-support erbjuda hjälp med detta. I tjänsten Second opinion ingår en intervju samt referenstagning.

Utlåtandet sammanställs och lämnas till dig som kund.

Testning/Personbedömning

HR-support kan erbjuda testning/personbedömning i samband med rekrytering.

Testverktyget Hogan Assessment Systems används för att göra en bedömning av matchningen mellan individ, prestation, uppgift och organisation. I testningen ingår muntlig återkoppling till kandidat och kund, samt en kortare skriftlig rapport till kund.  Testverktyget är certifierat av Det Norske Veritas.

Rekrytering

UTBILDNINGAR

 

Behöver ni utbilda er chefer, medarbetare eller skyddsombud?

Jag genomför och utformar utbildningar utifrån er verksamhets specifika behov.

 

Jag erbjuder utbildningar inom följande områden:

 • Samverkan

 • Arbetsmiljö

 • Rehabilitering

 • Arbetsrätt

Utbildningar

PROJEKT

 

Behöver ni specialistkompetens och stöd i att driva projekt inom HR? Jag kan driva eller delta i projekt som HR-kompetens. 

 

Exempel på områden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning

 • Organisationsförändringar

 • Arbetsmiljö

 • Jämställdhet/mångfald

 • Kartläggning/utveckling av HR-processer

 

Jag kan även hjälpa till med att ta fram och implementera handlingsplaner samt åtgärder för att omsätta projekt i praktiken. 

 

Jag anpassar mina uppdrag utifrån era specifika behov. 

KONSULTUPPDRAG / INTERIM

 

Det finns tillfällen och situationer när en HR-konsult är att föredra.                               

Det kan vara:

 • När HR behöver stöd och kompetens

 • Mindre bolag som saknar HR

 • När specialistkompetens efterfrågas

 • Inför större HR-projekt

 

Som HR-konsult kan jag bidra med en bred kompetens.

Jag har goda kunskaper inom arbetsrätt och har erfarenhet av arbete med rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, upphandling av företagshälsovård, verksamhetsövergång, samverkan/förhandlingar och personärenden. 

 

Jag har ett affärsdrivet perspektiv där syftet är att HR ska bidrar till lönsamhet och tillväxt. Det är alltid verksamhetens behov som är utgångspunkten och som konsult vill jag bidra med att hitta lösningarna som passar just er verksamhet.

Projekt
Interim
bottom of page